PPP Orlová

Změna tel. čísla: 739 086 845

Kde nás najdete?

PPP Orlová sídlí v budově Gymnázia a Obchodní akademie, Masarykova třída 1313, Orlová – Lutyně. (zobrazit mapu) Pro vstup využijte, prosím, schodiště nacházející se nalevo od hlavního vchodu do budovy gymnázia. Schodiště je označeno informativní tabulí. Je nutno vyjít do 4. patra, pro imobilní klienty  (také gravidní maminky, rodiče s kočárky...) je k dispozici výtah.

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) či na telefonním čísle 739 086 845.

Popř. je možno nás kontaktovat e-mailem: gelnarova@pppkarvina.cz, 

Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná a není k nim zapotřebí doporučení lékaře.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP poskytnout.

Zaměstnanci

 • Mgr. Michaela Skřížalová - speciální pedagožka, vedoucí pracoviště
 • Mgr. Veronika Jelínková - speciální pedagožka
 • Mgr. Sára Heczko - psycholožka
 • Mgr. Dominika Ullmannová - psycholožka
 • Bc. Lada Gelnarová, DiS. - sociální pracovnice

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

 • Nebojte se psaní

10 týdenní program PhDr. Heyrovské, pro děti od 5 let ke zmírnění či odstranění grafomotorických obtíží (vadný úchop psacího náčiní, nerespektování linie omalovávané kresby, těžkopádné a nečitelné písmo, nerespektování linek v sešitě, proklepávání unavené ruky…).

 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

3 měsíční program Mgr. Bubeníčkové, metoda, která dokáže při správném denním procvičování problémy s oslabenou oblastí zmírnit či zcela odstranit. Dítě pak může podávat školní výkony odpovídající jeho vrozené inteligenci.

 • "Maxík"

Stimulační program pro děti od 5 let, děti s odkladem školní docházky i malé školáky. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčích funkcí ve zrakové, sluchové oblasti, oblasti prostorové orientace, intermodality (vzájemné propojování smyslového vnímání), oblasti intermodality (časového sledu), grafomotorické dovednosti, koncentrace pozornosti.

Besedy a přednášky:

 • Jak se učit na SŠ

Určeno pro studenty 1. ročníků středních škol. Formou besedy jsou se studenty probrány zásady učení, způsoby efektivní domácí přípravy a individuální styly učení.

 • "Láska je láska"

Výukový program formou interaktivní besedy na 2 výukové hodiny, určený žákům 8. a 9. tříd ZŠ, 1. ročníku SŠ.
Cílem je předcházet nežádoucímu sexuálnímu chování, šíření pohlavních chorob a prevence nákazy virem HIV. Vést žáky k zodpovědnějšímu přístupu v partnerských vztazích a svému zdraví. Praktické seznámení s různými formami antikoncepce.

 • "STOP AIDS"

Interaktivní beseda, volně navazující na program „Láska je láska“ na 2 výukové hodiny, vhodná pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ, 1. ročník SŠ. Mapování znalostí žáků formou autodidaktického testu k dané problematice, promítání krátkometrážního filmu „Mezi nimi“, základní pojmy, informace o HIV/AIDS, riziku plynoucího z rizikového sexuálního chování, atd.

 • „Šikana?“

Interaktivní beseda pro žáky 6. -7. ročníků ZŠ na 2 vyučovací hodiny. Mapování znalostí žáků formou autodidaktických testů o této problematice, promítání krátkometrážního filmu „Mezi stěnami“, fundovaný výklad s objasněním pojmů šikana x škádlení, agresor, oběť, kyberšikana, apod.

 •  Připravenost na školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.

 • účast na třídních schůzkách s rodiči v 2. + 6. třídě ZŠ
 • poskytování odborných konzultací pedagogům při přípravě IVP

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo