Aktuální informace

Veřejná zakázka - Pořízení nového osobního vozidla


Výběrové řízení na 2 pracovní místa - SPECIÁLNÍ PEDAGOGDalší aktuality:

Vzdělávání v době distanční výuky vyžaduje zvýšenou podporu především žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože tyto děti nejsou fyzicky ve školách, jejich právní nárok na podpůrná opatření nadále trvá. Řadu z nich lze poskytovat distančně v domácím prostředí dítěte. Předpokládáme nezbytnost individualizace výuky pro děti se SVP, aby nedošlo k prohloubení velkých nerovností ve vzdělání. Distanční výuka často povede ke změně speciálních vzdělávacích potřeb žáků a tedy k možné úpravě jejich podpůrných opatření.   

Rádi bychom informovali rodiče žáků o možnosti využití služeb školského poradenské zařízení, které nabízí mimořádné termíny konzultací a vyšetření za účelem vyhodnocení aktuálních vzdělávacích potřeb žáků se SVP. Jsme rovněž připraveni odpovídat na dotazy pedagogických pracovníků na vzdělávání žáků, kteří nezvládají nároky distanční výuky a po jejich návratu do škol.        

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo