PPP Karviná

Kde nás najdete?

PPP Karviná sídlí v přízemní budově se zahradou na ulici Víta Nejedlého 591 v Karviné – Ráji. Poblíž poradny je zastávka MHD Kosmonautů.
V blízkosti poradny jsou budovy ZŠ Prameny, restaurace Brno. (zobrazit mapu)

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 597 582 370. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP poskytnout.

Na koho se obrátit?

 • Mgr. Ivana Mikeszová - speciální pedagožka, vedoucí pracoviště
 • Mgr. Aneta Stanieková- speciální pedagožka
 • Mgr. Beata Krausová - psycholožka
 • Mgr. Bára Šamanová - psycholožka
 • Mgr. Eliška Szekelová - sociální pracovnice
 • Alena Wawrzyczková - účetní

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

 • Hypo

10 týdenní program PhDr. Michalové, pro děti školsky nezralé, s odkladem školní docházky, děti s ADHD, účinný do 8 let věku.
Rozvíjí zrakové, sluchové, prostorové vnímání, paměť, pozornost, myšlení, řečové dovednosti, matematické představy…Dítě se učí přijmout úkol, pracovat na něm a dokončit jej.

 • Maxík

Stimulační program pro děti od 5 let, děti s odkladem školní docházky i malé školáky. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčích funkcí ve zrakové, sluchové oblasti, oblasti prostorové orientace, intermodality (vzájemné propojování smyslového vnímání), oblasti intermodality (časového sledu), grafomotorické dovednosti, koncentrace pozornosti.

 • Výchovné vedení žáků

Besedy a přednášky:

 • Jak přežít přijímačky     

Je určeno žákům 9. tříd, zaměřuje se na plánování přípravy k přijímacím zkouškám, zvládání stresu a nastavení dosažitelných cílů. Praktické rady a tipy, jak si zachovat chladnou hlavu. 

 • Než se rozhodnu pro střední školu

Pokusíme se nalézt odpovědi na otázky: Jakou školu si mám vybrat? Znám své schopnosti a své slabé stránky? Proč mi učení „neleze“
do hlavy? Mám skutečný problém nebo jsem jen líný se učit?

 • Připravenost na školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo