PPP Bohumín

Kde nás najdete?

PPP Bohumín sídlí na ulici Jana Palacha 795 v Bohumíně, v areálu Gymnázia Františka Živného, samostatná budova vpravo (  zobrazit mapu -  https://mapy.cz/s/nepa ).

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 734 355 984. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP realizovat.

Na koho se obrátit?

  • Mgr. Pavel Kantor - ředitel, speciální pedagog
  • Mgr. Jana Rohálová – psycholožka
  • Mgr. Marie Münster - speciální pedagožka

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

  • Pomoc při nápravě vývojových poruch učení a výukových obtíží.

V základní individuální reedukaci se v poradně speciální pedagog zaměřuje na posílení oslabených funkcí: sluchová paměť, vnímání a rozlišování, zrakové vnímání, pravolevé a prostorové orientace, motorické funkce. Upevňuje se správná strategie psaní, rodičům jsou zde prezentovány variabilní způsoby procvičování učiva. Ve čtení děti pracují různými metodami, rodiče jsou zapojování, aby si vyzkoušeli postupy a doma mohli pestřeji dětem pomáhat. Hlavně u žáků 2. stupně pracujeme na posílení znalostí správné techniky učení, aby příprava na vyučování měla větší efekt. Základní individuální reedukace probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodiče. Tato poradenská péče může trvat maximálně půl roku.

  • Grafomotorická cvičení

Vedou k uvolňování ruky, k spontánnímu psaní, ke zlepšení vzhledu písma (pro děti od 5 – 12 let).

Každoročně navštěvují poradnu rodiče, kteří mají zájem o odklad školní docházky u svých dětí. K tomu, aby dítě po ročním odkladu nastupoval do školy co nejlépe připravené, nabízíme 12 týdenní stimulační program, který lze aplikovat pod našim vedením, a to jak individuálně, tak skupinově.

  • FIE  

Metoda posilování divergentního myšlení (metoda instrumentálního obohacování R. Feureusteina) pro děti předškolní i žáky základních a středních škol.

Dále:

  • Konzultace (po objednání) výukových a výchovných obtíží dětí a žáků MŠ, ZŠ,  SŠ

  • Kariérové poradenství

Pro žáky 8. a 9. tříd provádíme posouzení profesní orientace po ukončení základní školy, a to buď skupinově ve třídách (na žádost rodičů a po dohodě s výchovnu poradkyní), nebo individuálně u nás na poradně – na základě předchozí telefonické dohody s rodiči. Pro studenty 2. ročníku gymnázia nabízíme poradenství v souvislosti s volbou a následně výukou volitelných předmětů ve 3. ročníku. Pro SOŠ provádíme kariérové poradenství ve 3. ročnicích u maturitních oborů.

Přednáškovou činnost s náplní:

  • Připravenost pro školu

Pro rodiče předškoláků každoročně připravujeme besedy s tématem připravenosti jejich dětí pro nástup do škol. Setkání s rodiči probíhají v prostorách MŠ.

  • Verbální a nonverbální komunikace

 Preventivní program pro žáky 9. tříd ZŠ, 1. ročníků SOŠ a gymnázia. Po dohodě s výchovnou poradkyní.

 

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo