PPP Bohumín

Kde nás najdete?

PPP Bohumín sídlí v areálu Gymnázia Františka Živného na ulici Jana Palacha 795 v Bohumíně, samostatná budova. (zobrazit mapu)

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo telefonicky na čísle 734 355 984. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP poskytnout.

Na koho se obrátit?

  • Mgr. Pavel Kantor - speciální pedagog
  • Mgr. Jana Stibůrková - psycholožka

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi

  • Pomoc při nápravě specifických poruch učení a výukových obtíží

Individuální reedukace v poradně pod vedením speciálního pedagoga, která probíhá v odpoledních hodinách. Zaměřuje se na posílení oslabených funkcí: sluchová paměť, vnímání a rozlišování, zrakové vnímání, pravolevá a prostorová orientace, motorické funkce, upevňování správné strategie psaní a techniky učení.

  • „Nebojte se psaní“

10 týdenní program PhDr. Heyrovské, pro děti od 5 let ke zmírnění či odstranění grafomotorických obtíží (vadný úchop psacího náčiní, nerespektování linie omalovávané kresby, těžkopádné a nečitelné písmo, nerespektování linek v sešitě, proklepávání unavené ruky…).

 

Besedy a přednášky:

  • Připravenost pro školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti jejich dětí pro nástup do 1. třídy základní školy. Setkání s rodiči probíhají v prostorách MŠ.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
kantor@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 732 137 819
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupkyně ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo