O PPP

Zřizovatelem pedagogicko-psychologické poradny jako příspěvkové organizace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zřizovatel vymezil hlavní činnost organizace takto:

 • Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám
  a školským zařízením.
 • Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je zajišťovat:
  • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
  • psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci
  • informační, poradenskou a metodickou činnost
  • stravování vlastním zaměstnancům organizace

Ředitelem PPP byl 1.2.2020 jmenován Mgr. Pavel Kantor, speciální pedagog.

 • PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.:
  • psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy
  • posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy
  • orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky
  • diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění
  • diagnostika specifických poruch učení a chování
  • kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru
  • posouzení studijních předpokladů
  • individuální konzultace s rodiči
  • individuální konzultace s učiteli
  • metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze
  • metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP)

Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Podrobnější informace najdete pod odkazy jednotlivých pracovišť.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo