PPP Havířov

Kde nás najdete?

PPP Havířov sídlí v budově učiliště Školní (SŠŘS Školní) na ulici Opletalova 5, Havířov-Šumbark. (zobrazit mapu)
Orientační body:
Vchod z Opletalovy ulice (směrem od kruhového objezdu těsně před značkou STOP odbočte vlevo) nutno projít dvorem.

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 597 582 372. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP realizovat.

Na koho se obrátit?

 • Mgr. Beata Gottwaldová - psycholožka
 • Mgr. Jana Kędzior - speciální pedagožka
 • Mgr. Irena Sobalová - speciální pedagožka
 • PhDr. Sára Urbančíková - psycholožka
 • Mgr. Diana Wojnarová - psycholožka
 • Mgr. Kateřina Zupková - speciální pedagožka
 • Bc. Hana Kubíčková - sociální pracovnice

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

 • Rozvojový program na rozvoj dovedností pro prvopočáteční čtení, psaní, počítání

Především pro děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce předškolního vzdělávání.  Ucelený komplex cvičení a pracovních listů pro rozvoj prostorového vnímání, pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických dovedností a grafomotorických cvičení. Při práci ve skupině si děti také rozvíjí sociální dovednosti i komunikační kompetence.

 • Deficity dílčích funkcí

Program k odstraňování nedostatků v dílčích funkcích, které mají vliv na rozvoj poznávání. Ve škole mohou být tyto nedostatky příčinou toho, že děti nepracují dle svých intelektových předpokladů a vynaloženého úsilí.

 • Rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí školních požadavků (zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace apod.) pod vedením speciálního pedagoga.
 • Pomoc při nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pod vedením speciálního pedagoga.

Besedy a přednášky:

 • Připravenost na školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.

 • Styly učení

Beseda určená budoucím maturantům formou přenášky, diskuze, má zároveň i praktický charakter. Studenti jsou seznámeni se styly učení, získají informace, jak spolu souvisí paměť a učení, co je to myšlenková mapa a jak ji využít při učení apod.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
kantor@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

PhDr. Věra Podhorná
ředitelka
+420 597 582 370
podhorna@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupce ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo