PPP Havířov

15. 2. | zobr: 2360x | autor:

Nepřítomnost z důvodu dovolené od 01.07. do 14.7.2024.

Kde nás najdete?  

 

PPP Havířov sídlí v budově učiliště Školní (SŠŘS Školní) na ulici Opletalova 5, Havířov-Šumbark. (zobrazit mapu)
Orientační body:
Vchod z Opletalovy ulice (směrem od kruhového objezdu u Lidlu těsně před značkou STOP odbočte vlevo do areálu školy - je zde brána pro auta i branka pro pěší) poté kolem garáží doleva.

 

Jak se objednat?

 

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 597 582 372 nebo 733 674 890. V případě, že se nedovoláte je možné nás kontaktovat rovněž prostřednictvím e-mailu: lukastikova@pppkarvina.cz.

 

Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

 

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP realizovat.

 

Na koho se obrátit?

 

 • Mgr. Magdalena Valčáková - psycholožka, vedoucí pracoviště
 • Mgr. Anna Hrbáčková - psycholožka
 • PhDr. Sára Sokolová - psycholožka
 • Mgr. Jana Kedzior - speciální pedagožka
 • Mgr. Irena Sobalová - speciální pedagožka
 • Mgr. Kateřina Zupková - speciální pedagožka
 • Bc. Lenka Lukaštíková, DiS. - sociální pracovnice

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

 

Rodičům s dětmi:

 

 • Rozvojový program na rozvoj dovedností pro prvopočáteční čtení, psaní, počítání

 

Především pro děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce předškolního vzdělávání.  Ucelený komplex cvičení a pracovních listů pro rozvoj prostorového vnímání, pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických dovedností a grafomotorických cvičení. Při práci ve skupině si děti také rozvíjí sociální dovednosti i komunikační kompetence.

 

 • Deficity dílčích funkcí

 

Program k odstraňování nedostatků v dílčích funkcích, které mají vliv na rozvoj poznávání. Ve škole mohou být tyto nedostatky příčinou toho, že děti nepracují dle svých intelektových předpokladů a vynaloženého úsilí.

 

 • Rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí školních požadavků (zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace apod.) pod vedením speciálního pedagoga.

 

 • Pomoc při nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pod vedením speciálního pedagoga.

 

 • Styly učení

 

a)       Skupinová forma:

 

Probíhá formou besedy zahrnující prvky přednášky, vzájemné diskuze a praktického nácviku. Studenti se seznámí s problematikou stylů učení, získají informace o tom, jak spolu souvisí paměť a učení, co je to myšlenková mapa a jak ji využít při učení apod. Beseda je určena budoucím maturantům.

 

b)       Individuální forma:

 

Zahrnuje individuální práci s žákem či studentem ve formě konzultace, testování (zaměřeného na zjištění stylů učení u daného klienta) a praktického nácviku strategií umožňující zefektivnění procesu učení. Tato forma je určena pro žáky primy v rámci studia osmiletého gymnázia, dále pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ s oborem zakončeným maturitní zkouškou.

 

 • Kariérové poradenství

 

Jedná se o poradenskou službu zaměřenou na pomoc při volbě dalšího studia či profese. Zahrnuje poradenský rozhovor zaměřený na výběr povolání a zjišťování úrovně intelektových schopností a paměti, a také zájmové orientace jedince. Je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo pro studenty SŠ pokračujících na vysokou školu. Testování je realizováno individuální formou v PPP Havířov v dopoledních i odpoledních hodinách. Délka trvání je přibližně 2 hodiny a zahrnuje test intelektových schopností, paměťový test a dotazník zájmů činností. Výsledky testů jsou sděleny na osobní konzultaci s žákem/studentem a zákonným zástupcem (u zletilých klientů bez ZZ) v PPP Havířov. Termín dané konzultace je sjednán v den vyšetření žáka/studenta.

 

Besedy a přednášky:

 

 • Připravenost na školu

 

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.


Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo