Metodik prevence

Metodik prevence v PPP zajišťuje specifickou prevenci sociálně patologických jevů a realizaci preventivních opatření především v oblasti Karvinska. Pro školní metodiky prevence (ŠMP) zajišťuje metodickou podporu, organizuje pro ně pravidelné pracovní schůzky,

ŠMP využívají spolupráce metodika prevence když:

  • potřebují konzultovat zpracování, realizaci či vyhodnocení školní preventivní strategie (ŠPS)
  • chtějí získat informace o koncepcích, strategiích a metodice v primární prevenci sociálně patologických jevů
  • zajišťují formou projektů či grantů finanční prostředky pro svou školu a potřebují konzultovat zpracování a detaily žádostí o finanční podporu
  • chtějí znát programy PPP Karviná, které jsou nabízeny školám
  • řeší ve škole aktuální případ výskytu sociálně patologických jevů (drogy, šikana, krádeže,…) a chtějí konzultovat postup
  • potřebují získat informace o organizacích pracujících v oblasti primární prevence, které vstupují se svými programy do škol
  • potřebují informace o možnostech kvalitního DVPP v oblasti prevence SPJ pro ŠMP a pedagogické sbory škol
  • chtějí získat informace o kontaktech na krizová a poradenská zařízení v regionu

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo