Vítáme Vás na stránkách
pedagogicko-psychologické poradny

Informace pro školy a zákonné zástupce

V souvislosti s Usnesením vlády České republiky č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o zákazu volného pohybu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví rozhodl dne 16. 3. 2020 zřizovatel Moravskoslezský kraj o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové a zákonní zástupci vzhledem k této situaci vám sděluji následující informace.

  1. Uzavření PPP Karviná znamená uzavření provozu pro klienty i pro zaměstnance. Z tohoto důvodu nelze využívat pevné tel. pracovní linky. Pro případné dotazy můžete využívat mobilní tel. čísla, která jsou uvedena na naši webových stránkách PPP Karviná. Pro informace z Karviné můžete využívat mob. tel. číslo 733 674 891.
  2.  Datum zahájení provozu nedokážeme v tuto chvíli přesně určit. Proto vás chceme poprosit o zvážení nutnosti posílat žádosti o vyšetření vašich žáků. Tyto požadavky aktuálně nelze zpracovávat a přiřadit jim termíny vyšetření. Zákonná lhůta pro poskytnutí poradenské služby začíná běžet až po odvolání našeho uzavření zřizovatelem, a to včetně zpracování a zaevidování těchto vašich žádostí.
  3.  Po zahájení provozu budeme prioritně řešit
      • žádosti o doporučení odkladu školní docházky
      • žádosti o kontrolní vyšetření s vazbou na financování podpůrných opatření, zejména na mzdové prostředky pro AP, případně PSPP, PI

Další vývoj situace bude záviset na pokynech MŠMT. O případných změnách budete informováni na našich webových stránkách.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Karviná 26. 3. 2020                                                            

Mgr. Pavel Kantor

ředitel PPP Karviná                                                                                                                               

Organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti. Její součástí jsou místa poskytování školských služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově a Orlové.

V PPP pracují především psychologové a speciální pedagogové, kterým v péči o klienty pomáhají sociální pracovnice.

Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů od zhruba 3 do 26 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy na jednotlivá pracoviště).

Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, mají vysokoškolské vzdělání příslušného směru a vysokou profesionální úroveň. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Místa poskytování školských služeb umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
kantor@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 732 137 819
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupkyně ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo