Vítáme Vás na stránkách
pedagogicko-psychologické poradny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Sdělujeme vám, že zřizovatel rozhodl s platností od 27. dubna 2020 o obnovení činnosti pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center směrem k veřejnosti, a to za dodržení doporučení stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (např. odklady, maturitní a přijímací zkoušky na střední školy, zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga).

Za poradenskou službu související se zahájením školního roku je třeba považovat nejen vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky, ale i vydání doporučení k zařazení žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, které je nezbytným podkladem pro zápis žáka do uvedené školy.

Co se týká ostatních poradenských služeb, je třeba vyhodnotit aktuální nezbytnost diagnostiky z dostupných informací u jednotlivých případů. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této chvíli na většině škol prezenčně nevzdělává (netýká se však všech MŠ), bude zpravidla možné posunout vydání doporučení k poskytování podpůrných opatření na pozdější dobu. Výjimkou je však vydání nového doporučení z důvodu skončení platnosti doporučení předchozího, pokud má být žákovi nadále poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru. Vydání nového doporučení není vhodné odkládat, aby nemusel být rozvázán pracovní poměr (např. s asistentem pedagoga).V rámci vyšetření je nezbytné dodržet bezpečnostní opatření nařízené vládou. K vyšetření dítě doprovází pouze jeden zákonný zástupce. Bez dodržení těchto opatření nemůže být služba poskytnuta. Žádáme zákonné zástupce, aby k vyšetření přinesli psací potřeby pro sebe i dítě.Organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti. Její součástí jsou místa poskytování školských služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově a Orlové.

V PPP pracují především psychologové a speciální pedagogové, kterým v péči o klienty pomáhají sociální pracovnice.

Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů od zhruba 3 do 26 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy na jednotlivá pracoviště).

Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, mají vysokoškolské vzdělání příslušného směru a vysokou profesionální úroveň. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Místa poskytování školských služeb umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 732 137 819
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupkyně ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo